Per 1 oktober 1999 is de regelgeving met betrekking tot de theorie-examens voor vliegbrevetten ingrijpend gewijzigd. De vakindeling is aangepast aan de Europese JAR/FCL en de examens zijn dienovereenkomstig aangepast. Door de Nederlandse Luchtvaart Authoriteiten (NLA) wordt met betrekking tot de nieuwe theorie-examens zeer weinig informatie gegeven. Oefenvragen worden niet verstrekt en afgenomen examens mogen niet meer worden meegenomen door de kandidaten. Als gevolg hiervan is oefenmateriaal waarmee u zich op de nieuwe examens kunt voorbereiden niet meer voorhanden.

SAM Software levert overzichtelijke, interactieve programma's waarmee u zich optimaal kunt voorbereiden op het examen voor het door u gewenste vliegbrevet. Elk softwarepakket bestaat uit minimaal 1000 vragen, ingedeeld volgens de JAR/FCL vakindeling, waarmee u naar hartelust kunt oefenen.

Van de PPL cd-rom is inmiddels een nieuwe versie 3.2 verschenen. Zie voor meer informatie PPL examen.

  info@samsoftware.nl